ထူးဆန်းတဲ့ ရောဂါ ကြောင့် ဇလုံ ထဲမှာ တစ်သက်လုံး နေသွားရ တဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)

Posted on

ထူးဆန်းလှ တဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုးကြောင့် ဇလုံ ထဲမှာ တစ်သက်လုံး နေသွားရတဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)

ထူးဆန်းလှ တဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုးကြောင့် ဇလုံ ထဲမှာ တစ်သက်လုံး နေသွားရတဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)

ထူးဆန်းလှ တဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုးကြောင့် ဇလုံ ထဲမှာ တစ်သက်လုံး နေသွားရတဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)

ထူးဆန်းလှ တဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုးကြောင့် ဇလုံ ထဲမှာ တစ်သက်လုံး နေသွားရတဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်

credit:Myanmar Platform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *